SE Bordnetze Slovakia

  • Vytvorenie implementačného template SAP riešení v SAP Solution Manager
Slovenská pošta

  • Procesne orientovaná redokumentácia systému SAP
Transpetrol

  • Redokumentácia SAP riešení
  • Vypracovanie koncepcie štandardizácie riadenia dokumentácie pre SAP riešenia
  • Zabezpečenie prístupov používateľov k dokumentácii SAP z prostredia SAP riešení
Volkswagen Slovakia

  • SAP Redokumentácia