Transpetrol

  • Predaj licencií Orchestra
  • Pilotný projekt implementácie integračnej platformy Orchestra v rozsahu integrácie systémov SCADA (technologický systém), RIS (Ropovodný Informačný systém) a Bilancia ropy (SAP)
  • Integrácia systémov prevádzky integračnou platformou Orchestra – SCADA (technologický systém), RIS (Ropovodný Informačný systém), Bilancia ropy (SAP), Riadenie údržby a opráv (SAP PM), iCard, Incident Control, SAP ERP
  • Integrácia SAP ERP a ActiveProcurement
  • Integrácia informačného systému Registratúry so SAP ERP a IBM FileNet

 

Výber zahraničných referencií Orchestra

Finančný sektor, štátna správa, zdravotníctvo

 

Priemysel, energetika, telekomunikácie


Na stiahnutie:

Case Studies Orchestra (EN).pdf